ایستوارد

یکی از ویژگیهای خاص ادکلن ایستوارد طراحی کوچک شده‌ی بطری سنگین شیشه‌ای آن است.