لیناری

یکی از ویژگیهای خاص ادکلن لیناری طراحی کوچک شده‌ی بطری سنگین شیشه‌ای آن است.